dimarts, 27 d’octubre de 2009

Servira d'algo Copenhagen?

Molt s'ha dit i escrit sobre els efectes del canvi climatic. Qui mes qui menys avui en dia te alguna lleugera noci'o de que emetem mes CO2 a la natura del que hauriem d'emetre o del que la natura pot assimilar.
El fet es que encara que estem assebentats i documentats un no es deixa de sorprendre quan veu els numeros, que com molt be diuen alguns, a vegades canten per si sols. Llegeixo avui a la premsa que el 75% del mal causat per el canvi climatic, el qual ja no es pot aturar, o sigui ja es un fet, el patiran els paisos mes pobres. Pero els paisos rics son els causants de 2/3 de les emisions de CO2 des dels inicis de la era industrial. El Banc Mundial estima que els paisos rics haurien d'aportar entre 75,000 i 100,000 milions de dollars anuals fins el 2050 perque els paisos en desenvolupament puguin afrontar els efectes del canvi climatic, els quals poden ser sequeres, caiguda de la produccio agricola o extensio de malalties.

Aquests son els numeros. Sembla facil no? Pais ric ajuda a pais pobre...pero clar evidenment aqui tothom esta d'acord a reduir les emisions de CO2, pero en quant a posar diners hi ha moltes diferencies. Realment arribaran a un acord a COpenhagen? Estabe! La ciutat es molt maca i es consumeixen litres de cervesa, pero n'hi haura prou per arrivar a un acord? Europa sembla una de les grans regons del planeta mes compromesa i hi ha un pre-acord de reduir les emisions a un 20 o un 30% si l'entesa amb altres regions es total. Pero en quant a financar l'adaptacio dels paisos amb menys mitjans sorgeixen els dubtes. Els paisos de l'est amb menys poder economic i alhora amb industries depenents del carbo evidenment no volen pagar en funcio del que emeten com defensa Europa i menys inmersos en els efectes de la crisi economica. Altres gran regions com la India, Xina o Brasil tambe es negaran a aportar diners. I evidenment Estats Units molt parlar i poc fer. Com he trobat escrit, si en aquest pais eliminessin els 40 milions de 4x4 que tenen per altres que consumissin menys s'estalviarien 142 milions de tones de CO2 emeses al planeta. Aqueta xifra d'emisions equival a donar un suministre d'electricitat basica als 1600 milions de persones al mon encara sense electricitat. Un cop mes les xifres canten no trobeu?

Amb aquest panorama creieu que lo de Copenhagen servira d'alguna cosa? Crec que la sirenita inspirada en el conte de Hans Christian Andersen esta una mica trista!


Cap comentari: